• Vakkennis Empathie Integriteit


 • De beller is sneller 06 13697421. Maar mailen kan ook!

  Ondernemingsrecht

  - oprichting rechtspersonen
  - statutenwijziging rechtspersonen
  - inbreng/overdracht onderneming
  - overdracht (certificaten van) aandelen
  - uitgifte (certificaten van) aandelen
  - vestiging pandrecht op aandelen
  - vestiging vruchtgebruik op aandelen
  - juridische fusie rechtspersonen
  - aandeelhoudersovereenkomsten
  - complexe reorganisaties

  Vastgoed

  - opstellen koopovereenkomst
  - levering vastgoed
  - inbreng vastgoed
  - vestiging vruchtgebruik
  - vestiging hypotheek
  - uitgifte erfpacht
  - uitgifte opstalrecht
  - vestiging erfdienstbaarheden
  - erfdienstbaarheden onderzoek
  - collationneren

  Overlappende rechtsgebieden

  Gemak dient de notaris. Dossiers waarin verschillende rechtsgebieden elkaar raken en overlappen kunt u met een gerust hart aan Vigilant Paralegal Solutions overlaten. Ook als er vreemde talen om de hoek komen kijken.