• Vakkennis Empathie Integriteit


 • Sitemap

  Deze sitemap geeft weer op welke plaats de site-onderdelen op www.vigilant-solutions.nl zijn te vinden.

  Nederlands English
  Homepagina Homepage
  Inspiratie en drijfveren Inspiration and motivation
  Waarvan akte
  De derdengelden
  Algemene voorwaarden
  Disclaimer
  Really!?
  I'm not kidding!
  General conditions
  Disclaimer
  Voordelen
  Hulp op afstand of dichtbij
  Flexibel
  Zet uw concurrent op afstand
  Advantages
  Help on distance or nearby
  Flexible
  Enlarge your distance towards your competition
  Vakgebieden
  Ondernemingsrecht
  Vastgoed
  Overlappende rechtsgebieden
  Expertise
  Corporate law
  Real estate
  Overlaying legal specialisms
  Ik bied meer
  Dossier van tafel gevallen
  Internationale vraagstukken
  Research
  Voor bedrijven
  Out of the box
  When a file fell off the table
  International matters
  Research
  For companies
  Over Ulrike

  Moeder, ondernemer en notarisklerk
  Vrijwilligerswerg binnen kerk en samenleving
  Muziek, hockey en tuinieren
  About Ulrike

  Mother, entrepeneur and paralegal
  Social commitment
  Music, hockey and gardening
  Privacyverklaring van Vigilant Paralegal Solutions
  Inleiding
  Algemeen
  Privacy en geheimhoudingsplicht
  Disclaimer
  Verwerken van persoonsgegevens
  Opslag van gegevens
  Bewaartermijn
  Register van verwerkingen ex art. 30 AVG
  Wijzigingen
  Privacy statement of Vigilant Paralegal Solutions
  Introduction
  General
  Privacy and obligation of secrecy
  Disclaimer
  Handling of personal data
  Use of services
  Storage
  Processing register according to Article 30 of the General Data Protection Regulation ("AVG")
  Amendments
  Opdrachtgevers
  Zij hebben de weg naar Vigilant Paralegal Solutions al gevonden
  Clients
  They already have found the proper way to Vigilant Paralegal Solutions
  Contact
  stuur een e-mail
  Contact
  send an e-mail