• Vakkennis Empathie Integriteit


 • De beller is sneller 06 13697421. Maar mailen kan ook!

  Privacyverklaring van Vigilant Paralegal Solutions

  1. Inleiding

  A. Algemeen
  Dit is de privacyverklaring van Vigilant Paralegal Solutions, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71444769. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Vigilant Paralegal Solutions in haar klantensysteem en de verwerkingen via de website www.vigilant-solutions.nl.

  B. Privacy en geheimhoudingsplicht
  Vigilant Paralegal Solutions respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van de website. Vigilant Paralegal Solutions draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling en opslag van alle persoonlijke informatie, die klanten haar verschaffen. Vigilant Paralegal Solutions weet zich tevens gebonden aan de wet- en regelgeving met betrekking tot het ambtsgeheim van notarissen voor wie Vigilant Paralegal Solutions werkzaamheden verricht of heeft verricht.

  C. Disclaimer
  Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Vigilant Paralegal Solutions. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vigilant Paralegal Solutions op geen enkele manier verantwoordelijk is of kan worden gehouden voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op de website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens het privacy statement en de disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

  2. Verwerken van persoonsgegevens

  A. Opslag van gegevens
  Wanneer u besluit gebruik te maken van de diensten van Vigilant Paralegal Solutions, wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Vigilant Paralegal Solutions en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en om aan u een factuur te kunnen versturen. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt in het kader van uw klantrelatie met Vigilant Paralegal Solutions en dan alleen indien u daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

  Wij verstrekken zonder uw toestemming noch uw persoonsgegevens noch uw e-mailadres aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Vigilant Paralegal Solutions.

  U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien of te veranderen. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

  B. Bewaartermijn

  Vigilant Paralegal Solutions bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

  C. Register van verwerkingen ex art. 30 AVG

  Vigilant Paralegal Solutions houdt een verwerkingsregister bij, waarin alle verwerkingen binnen Vigilant Paralegal Solutions in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") worden bijgehouden en verantwoord.

  3. Wijzigingen

  Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Vigilant Paralegal Solutions. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.